Lliuro la traducció en el termini fixat

Em comprometo a lliurar el projecte en el termini que haurem fixat prèviament.

Tots els drets reservats.