Porto a terme qualsevol tipus de traducció, des d’articles periodístics a manuals d’instruccions, passant per publicacions divulgatives, etc. Qualsevol cosa que necessiti ser traduïda, la tradueixo.

Tots els drets reservats.