Les traduccions jurades són aquell tipus de traduccions legals que estan fetes de manera que tinguin un efecte legal davant d’un organisme oficial, per aquest motiu porten el meu segell i la meva firma. En aquest sentit puc traduir tot tipus de documents oficials com ara certificats, escriptures, contractes, etc.

Tots els drets reservats.